PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Clausule persoonlijke levenssfeer

Door de website van het ereconsulaat van Palau in België (www.palauconsulate.be) te gebruiken, verklaart de internetgebruiker de volgende informatie te hebben gelezen en geeft hij het consulaat toestemming om de persoonlijke gegevens die hij communiceert, te verwerken in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Het consulaat respecteert de privacy van surfers in overeenstemming met de huidige wetgeving:

Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR ) en het voorontwerp van de wet (16 maart 2018) over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het consulaat waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Klaverheide 209, 2930 Brasschaat, België (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

De informatie van persoonlijke aard die surfers aan het consulaat communiceren via haar website (www.palauconsulate.be) en/of in verband met haar diensten, wordt o.a. verwerkt met het oog op het aantal bezoeken, statistieken van artikels op de website te beoordelen en om de inhoud van zijn website te verbeteren.

Dergelijke informatie is niet bedoeld om te worden meegedeeld aan andere derden dan die personen die door de surfer zijn aangewezen. Surfers kunnen toegang krijgen tot de gegevens die op hen betrekking hebben, door het consulaat worden verwerkt en, in voorkomend geval, om rectificatie van onjuiste informatie of verwijdering van illegaal verwerkte gegevens verzoeken.

Surfers kunnen ten allen tijde naar eigen goeddunken en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben met het oog op commerciële doeleinden ("direct marketing") en/of hun toestemming voor de uitwisseling van gegevens met betrekking tot hen intrekken. Een dergelijk bezwaar of intrekking van de toestemming wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

1.