PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Ontmoeting met voormalig Minister-President Balkenende

in het laatste nieuws

 

Gisteren vertegenwoordigde ik Palau op het Zeeland Seminarie dat georganiseerd werd door de Consul-Generaal der Nederlanden in Antwerpen. Ik had de eer en het genoegen hier voormalig Minister-President van Nederland Prof. Jan Peter Balkenende te ontmoeten.