PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Visumvrijstellingsovereenkomst tussen EU en Palau

in het laatste nieuws

 

Op 7 december vergezelde ik ambassadeur Uludong bij de ondertekening van het verdrag dat een vrijstelling van visum verleent voor kort verblijf, tussen de Europese Unie en de Republiek Palau.

 


Deze historische overeenkomst voor Palau wordt officieel van kracht vanaf 8 december 2015. Vanaf dan kunnen burgers van beide partijen tot maximum 90 dagen (in een periode van 180 dagen) doorbrengen in het andere gebied zonder een visum.


 


HE mevrouw Ngedikes Olai Uludong, Palaus ambassadeur bij de EU, ZE de heer Christian BRAUN, permanent vertegenwoordiger van Luxemburg bij de EU en mevrouw Yolanda GALLEGO-CASILDA-GRAU, hoofd van de eenheid DG HOME waren de ondertekenaars van deze overeenkomst. De leden van de Palause delegatie, de Hon. Consul-General van Palau voor België, de heer Stefan Claes en de persoonlijke assistente van de Ambassadeur Uludong, mevrouw Alessandra Santiago, waren beiden getuige van dit historische moment in Brussel.

Korte verklaringen werden afgeleverd door ambassadeur Braun die de recente geschiedenis van de visa-vrijgestelde status schetste tussen de EU en Palau en de nadruk legde op het gemak en het enthousiasme waarmee deze overeenkomst is opgesteld. Mevrouw Gallego-Casilda Grau sprak namens de Europese Commissie over de culturele en commerciële uitwisselingen tussen de twee partijen die ongetwijfeld nog zullen groeien als gevolg van deze overeenkomst.

Tot slot sprak ambassadeur Uludong over de samenwerking tussen Palau en de EU, de beweging in de richting van een koolstofarme economie en de EU Ontwikkelingsfondsen voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energiebesparing. HE vestigde ook de aandacht op de bestaande bilaterale banden met een aantal lidstaten van de EU, in het bijzonder met degene waarmee Palau een nauwe en warme relatie onderhoudt: Italië, België, Frankrijk, Duitsland, Monaco en Oostenrijk.

‘Deze overeenkomst is een historische mijlpaal die toelaat dat Palauers dit mooie en cultureel rijke continent gemakkelijker kunnen verkennen’, besloot ambassadeur Uludong.