PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Ontmoeting met ZE Herman Van Rompuy, Voorzitter Europese Raad

in het laatste nieuws

 

Op 4/10/2013 had ik de eer Zijne Excellentie Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad te mogen ontmoeten.

 

 

 

 

 

Bijzondere dank aan mijn waarde collega Mevr. Monique De Decker-Deprez, Consul van Sri Lanka.