PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

15 maart Youth Day

in het laatste nieuws

 

Youth Day (= Dag van de Jeugd) is één van de belangrijkste feestdagen in Palau en wordt ieder jaar gevierd op 15 maart.

 

 

De geschiedenis van Youth Day :

Youth Day in Palau is ontstaan uit het idee om jongeren sneller te integreren in de samenleving en hen een gevoel van (nationale) verantwoordelijkheid aan te leren. Op die manier wordt een vijver gecreëerd waarin intellectueel jong talent de kans krijgt zich te ontplooien met de bedoeling om van hen als volwassenen betere managers / leiders te maken.

 

Youth Day : tradities, gewoonten en activiteiten

Youth Day is een vakantiedag in Palau. Overheidsinstellingen en scholen zijn gesloten op deze dag. De overheid reikt prijzen uit aan jonge mensen die waardevolle bijdragen geleverd hebben aan hun lokale gemeenschap of aan het hele land. Verschillende projecten van zowel de overheid als van de niet-gouvernementele organisaties, met als doel de verbetering van de dienstverlening aan jongeren en hun integratie in de samenleving, worden die dag voorgesteld aan het publiek.