Overheid

 

Republiek van Palau

 

Uitvoerende macht

 

                                                                                                                  

 

De uitvoerende macht is in handen van de regering van Palau. Zij bestaat uit de president, een vice-president en de Council of Chiefs. De president is zowel staatshoofd als regeringsleider. De vice-president fungeert als één van de ministers. Zij worden bijgestaan door de vakministers en hun kabinetten.

 

 

                                          

 

  

                         Zijne Excellentie Tommy Remengesau Jr, President van de Republiek Palau

 

  

Wetgevende macht

 

                                                           

 

De Republiek van Palau's National Congress staat bekend als de Olbiil Era Kelulau (OEK), wat betekent "Huis van de gefluisterde besluiten." Het Congres bestaat uit twee kamers, waarvan de leden zetelen voor vier jaar. Het Huis van Afgevaardigden heeft 16 leden, één van elke staat. De Senaat bestaat uit 9 leden gekozen in een landelijke verkiezing.

 

 

Rechterlijke macht

 

                                                            

 

De rechterlijke macht past de wetten van de Republiek van Palau toe en hanteert rechtvaardigheid als criterium bij het beslechten van geschillen. Ze streeft naar een hoge graad van klantvriendelijkheid en tracht continu de werkomstandigheden van haar personeel te verbeteren. De rechterlijke macht heeft ook tot doel de kwaliteit van haar beslissingen, gerechtelijke efficiëntie en de doeltreffendheid van haar procedures en beleid continu te verbeteren door het automatiseren van het hele gerechtelijke systeem.